Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Fröjdenborg och fröken Adelin

Rudén no. 170

Print
  • Year of composition: Dated Tibble 27 July 1940
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1940
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1940, CG 3199. Gehrmans kvartett-bibliotek, 195

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:17a

Description of work

Andante C major 2/4


Libretto/text

Fröken Adelin hon gångar sig i rosendegård,
för allt vad som kärt är i världen,
att hämta de rosor, både vita och blå.
Mig tyckes det är tungt till att leva.
Hon plockade rosor, både vita och blå,
för allt vad som kärt är i världen,
att binda hertig Fröjdenborg en krans därutav.
Mig tyckes det är tungt till att leva.
Han klappar fröken Adelin på rosende kind:
för allt vad som kärt är i världen,
”Ack give du vore allrakärestan min!”
Mig tyckes det är tungt till att leva.