Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Apelbrand och Lena lilla

Rudén no. 188

Print
  • Year of composition: Publishing contract 21 November 1942
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1942
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans, Stockholm 1943, CG 3477. Gehrmans kvartett-bibliotek, 214

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:16a

Description of work

Andante C minor 2/4


Libretto/text

Hertig Apelbrand rider på Lena lillas gård.
Vore jag själv ung som en lilja!
Lena lilla ute för honom månde stå.
Nog minnes du det, jungfru Lena.
”Och hör du lilla Lena, vad jag dig säga må:”
Vore jag själv ung som en lilja!
”Dig vill jag lova min ära och min tro”
Nog minnes du det, jungfru Lena.
”Din ära och din tro jag passar inte på”,
Vore jag själv ung som en lilja!
”dem aktar jag som dammet under mina skor”
Nog minnes du det, jungfru Lena.
Hertig Apelbrand han svängde sin gångare grå.
Vore jag själv ung som en lilja!
Så vred rider han från Lena lillas gård.
Nog minnes du det, jungfru Lena.