Hugo Alfvén (1872-1960)

Min födelsedag

Rudén no. 96

Print
  • Year of composition: Dated 30 January 1920
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Olof Kolmodin, Andelig Dufvoröst, no. 129
  • First performed: At Anders Zorn's birthday 18 February 1920 by Mora hembygdskör
  • Arrangement/revision: Transcribed by Janne Romson. Harmonisation for Mora hembygdskör by Hugo Alfvén in 1920
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 1,5 minuter

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Folkkörboken, part 1, no. 26. Stockholm 1923, EC 412:

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:41, 190, p. 6-7, 188, p. 11 (sketch)

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

C minor 3/4


Libretto/text

Min födelsedag
förtjänar att jag
ett tacksamhetsljud
till himmelen sänder
att prisa min Gud,
som skapat mig väl,
att jag av hans händer
fått lemmar och själ.

Och om jag ej mer
min födslodag ser,
så ske som Du vill!
Jag haver i tankar
från jorden mig skilt.
Bered mig i tid
att lyfta mitt ankar
och fara i frid.