Hugo Alfvén (1872-1960)

Skön Anna

Rudén no. 64

Print
  • Year of composition: First performed on 27 December 1908
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Folk song
  • First performed: First performed on 27 December 1908 by Leksands hembygdskör
  • Arrangement/revision: Arranged for mixed choir by Hugo Alfvén in 1908
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Folkkörboken, part 1, no. 43. EC 450, 1926

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Description of work

Långsamt F minor 2/4


Libretto/text

Skön Anna hon går sig år sjöastrand,
hon skådar sig om så visa;
till henne så kom det en fager unger man,
han talade till henne så blida.

”God dag, lilla Anna, så fager och fin,
en bön jag nu må begära:
om du ville följa av landet med mig,
och bliva min hjärtinner li’ kära.”

”Inte jag det vill och inte jag det kan,
ej heller må ni sådant begära;
Ty här är så mången riddareson
 som mig haver bjudit sin ära.”

”Och bjude er sin ära vem som bjuda vill,
med mig så skolen I nu följa,
följa mig bort i främmande land,
den rödaste gullkronan att bära.”