Hugo Alfvén (1872-1960)

Folk song from Gotland
Uti vår hage

Rudén no. 101

Print
  • Year of composition: 21 May 1923
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Folk song
  • Dedication: To the song society Orphei Drängar
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1923
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 minuter

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet, part 2, no. 113, Hirsch 2734, 1926
• Lunds studentsångförenings stamrepertoar, no. 5. Stockholm 1956
• Nordiska musikförlaget, NMS 4911

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 188, s. 18

Literature

Ramsten, Märta: 'Uti vår hage. Några anteckningar kring den "svenskaste" av kör-visor'. Alfvéniana 1/94, pp. 3−5.
Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare, Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Ej för långsamt B minor 3/4

Links

Alfvéniana 1/94


Work comment

Hugo Alfvén´s most popular choral song, so common among Swedish choirs that many choristers know their part from memory. The musicologist Märta Ramsten has shown that Alfvén followed an already existing arrangement when he did his composition in 1923. The arrangement was made by Hugo Lutteman in the 1880s for Uppsalasången. Alfvén indirectly admits his borrowing by noting on the edition “The added section in F major has been supplied by this composer”.


Libretto/text

Uti vår hage där växa blå bär. Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans, Kom hjärtans fröjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Uti vår hage finns blommor och bär. Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är,
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!