Hugo Alfvén (1872-1960)

Och/Å inte vill jag sörja
Song from Mora

Rudén no. 142

Print
  • Year of composition: Dated Tibble 10 November 1939
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1939
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet, part 4, no. 223. Stockholm, 1940, Hirsch 2799

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:29c

Description of work

Andantino B minor 2/4


Libretto/text

Å inte vill jag sörja men sörjer ändå
Han kommer väl igen om ett år eller så.
När liljorna de blomstra i marken,
han kommer väl igen, min hjärtans lilla vän,
för kärleken slutar så sena.