Hugo Alfvén (1872-1960)

I stilla timmar

Rudén no. 168

Print
  • Year of composition: Publishing contract 12 June 1940
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Jarl Hemmer
  • Dedication: To Daniel Troëng
  • Duration: 4 min
  • Detailed duration: 3,5 minutes

Examples of printed editions

Gehrmans, Stockholm 1940. CG 3167

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 343−344.

Description of work

Moderato E-flat major 4/4


Libretto/text

Dina lugna andedrag,
hur de susa, hur de svämma,
hur de dofta i min dag!
Var jag vandrar, som en stämma viskar kring mig blid och svag.
Det är dina andedrag.

Vind av mångahanda slag har jag sökt och har jag prövat,
många stigar har jag strövat
i den vreda världens dag.
Men den vind, som bäst har lövat
mina stigar och berövat
frosterna sitt hårda slag,
det var dina andedrag.

Dina lugna andedrag,
hur de viska såsom drömmar,
hur de dofta i min dag!
Du är du och jag är jag.
Men en flod av godhet strömmar
mjukt omkring mig i min dag.
Det är dina andedrag.