Hugo Alfvén (1872-1960)

I stilla timmar

Rudén no. 168

Print
  • Year of composition: Dated Tibble 26 May 1940
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Jarl Hemmer
  • First performed: Skansen on 4 August 1940, Hanser Lina Göransson, the Concert Society Orchestra in Stockholm, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 4 min
  • Detailed duration: 3,5 minutes

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.0.0.0. / hrp / str

Examples of printed editions

Gehrmans 1941. CG 3168

Location for score and part material

Gehrmans 1941. CG 3168

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:26, ex 2 at Gehrmans, score in pencil at Stiftelsen Musikkulturens Främjande

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 343−344.

Description of work

Moderato E-flat major 4/4


Libretto/text

Dina lugna andedrag,
hur de susa, hur de svämma,
hur de dofta i min dag!
Var jag vandrar, som en stämma viskar kring mig blid och svag.
Det är dina andedrag.

Vind av mångahanda slag har jag sökt och har jag prövat,
många stigar har jag strövat
i den vreda världens dag.
Men den vind, som bäst har lövat
mina stigar och berövat
frosterna sitt hårda slag,
det var dina andedrag.

Dina lugna andedrag,
hur de viska såsom drömmar,
hur de dofta i min dag!
Du är du och jag är jag.
Men en flod av godhet strömmar
mjukt omkring mig i min dag.
Det är dina andedrag.