Hugo Alfvén (1872-1960)

Stolts Margareta
Swedish folk song

Rudén no. 184

Print
  • Year of composition: Dated Tibble 29 June 1942
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for mixed choir by Hugo Alfvén in 1942
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1942. CG 3421. Gehrmans kör-bibliotek, 159

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 204:16

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (eds), Hedemora 2003: Gidlunds, pp. 156-167.

Description of work

Moderato Dorian mode 2/4


Libretto/text

Herr Peder han rider allt in på sin gård,
hans sporrar som silver månd’ glimma.
Stolts Margreta springer i kammarn in,
så strida hennes tårar månde rinna.
Så lönligt bar hon sorgen.
Stolts Margreta kasta’ gullsax i skrin,
det klinga’ i femton gullringar.
Så månde hon till herr Peder gå in,
så strida hennes tårar månde rinna.
Så lönligt bar hon sorgen.

”Och hörer du, herr Peder, du giver mig lov,
du giver mig lov till att resa!
Ty jag haver sport min fader vara sjuk,
och jag vill gärna honom besöka”
Så lönligt bar hon sorgen.
Stolts Margareta rider på sin kära faders gård,
hon var så en dägelig blomma.
Där födde hon då de sönerna två,
själv ligger hon döder på en tilja.
Så lönligt bar hon sorgen.