Hugo Alfvén (1872-1960)

Vaggvisa

Rudén no. 127

Print
  • Year of composition: First performed on 6 November 1940
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Erik Blomberg
  • First performed: First performed on 6 November 1940 at Stockholm Concert Hall, Ingrid Wiksjö, the Concert Society Orchestra, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: according to Gehrmans's catalogue

Instrumentation

0.0.1.0./ 0.0.0.0. / 1 perc / str

Solo voices/choir

Soprano solo

Examples of printed editions

Stockholm 1941. Gehrmans, CG 3230y

Location for score and part material

Stockholm 1941. Gehrmans (material for rent)

  • Possible call no. and autograph comment: Gehrmans musikförlag, ex 2 (no text) Stiftelsen Musikkulturens Främjande

Description of work

Grave A minor 4/4


Libretto/text

Dagen blir natt, natten blir dag,
ingenting giv, ingenting tag,
allting glider mot döden.
Fröet blir frukt, och frukten blir frö,
blommorna blomma och dofta och dö,
allting glider mot döden.
Livet förbleknar och blir till en dröm,
allt är en dröm, blunda och glöm,
allting glider mot döden.