Hugo Alfvén (1872-1960)

Sverges flagga

Rudén no. 87

Print
  • Year of composition: Dated Linnéanum 1916
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Karl Gustav Ossiannnilsson
  • First performed: Stockholm, Stadion, National Day of Sweden 6 June 1916
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Ljuskopia Uppsala [1916] with the title Sverges fana
Stockholm [1916] Börtzells tryckeri
Stockholm [1919] Hirsch 2677
Sångarförbundet, part 2, no. 123. Stockholm 1926, Hirsch 2734
Stockholm 1938. Hirsch 2734. Sångarförbundet. Upplaga för separata sånger, 1
Stockholm 1944. CG 3760. Gehrmans kvartett-bibliotek, 236
Svenska sångarförbundets ficksångbok för manskörer, no. 44. Stockholm 1953

  • Possible call no. and autograph comment: Ex 1 Orphei Drängar, Uppsala ; ex 2 1972: Bertel Linder, Stockholm

Literature

Furuland, Göran: 'Sverges flaggas tillkomst'. Alfvéniana, 1/1994, pp. 9−11.
Ternhag, Gunnar
: 'Sverges flagga'. Hugo Alfvén − en vägvisare, Ternhag, G. & Rudén, J O (eds). Hedemora: Gidlunds, pp. 173−176.

Description of work

Kraftigt, ej för fort E-flat major 4/4


Libretto/text

Flamma stolt mot dunkla skyar
lik en glimt av sommarns sol
över Sverges skogar, berg och byar,
över vattnen av viol,
du, som sjunger, när du bredes
som vår gamla lyckas tolk:
”Solen lyser! Ingen vredes
åska slog vårt tappra folk!”

Flamma högt vår kärleks tecken,
värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken
kärlek, mera stark än allt!
Sverges flagga, Sverges ära,
fornklenod och framtidstolk,
Gud är med oss, Han skall bära
stark vårt fria svenska folk.