Hugo Alfvén (1872-1960)

Nordens länder

Rudén no. 196

Print
  • Year of composition: Publishing contract 9 December 1943
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Hans Dhejne (1891-1986), author
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B:

Examples of printed editions

Stockholm 1944, CG 3627. Gehrmans kör-bibliotek, 190

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:2b

Description of work

Med tyngd och bredd, F major 4/4


Libretto/text

Danmarks öar, Sverges dalar,
Norges fjäll och Islands sagoö,
Finlands djupa skogar talar
med en röst, som ej kan dö. 
Kör av ädla lyror säger
oss vad Nordens ande är.
Ingen strupe, ingen stämma
äger samma klang,
som Nordens stämma bär.
Ingen kan till tystnad tvinga
denna röst, som är vår andes liv.
Stormtidsklockor må oss sammanringa
väcka oss ur dvalans tidsfördriv!
Låt oss ta varandras händer,
låt oss stiga ur vår ensamhet,
Nordens sköna syskonländer,
slutna i gemensamhet!
Samma skyar speglar våra vatten,
och av lövens gröna fång
flätas i den ljusa natten
samma kransar än vid sång.
Sjung oss samman sent omsider!
Nordens stämma, stolt och hel,
ljuda skall till tiders tider
om den jord, som är vår arvedel