Hugo Alfvén (1872-1960)

Psalm

Rudén no. 138

Print
  • Year of composition: 1935
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Per Jönsson Rösiö (1861-1935)
  • First performed: Composed for and sung at the funeral of the text author in August 1935
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1936. Sveriges körförbund. (Sånger för blandade röster, 13) together with arrangements by J.A. Josephson, Serenade and E.G. Geijer, Kväll och frid

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Description of work

Stilla E major


Libretto/text

1. O, Herre, låt din röst
mig höra få,
om vägen leder rätt!
O, Herre, var min tröst,
att jag må stå
i kampen stark till slut!
2. O, Herre, giv mig makt
att handla stort,
om ock jag lida må!
O, Herre, var min vakt,
att vad jag gjort
må bli i död min frid!

3. O, Herre, stärk min tro,
mig luttring giv
att vilan nå hos dig!
O, Herre, giv mig ro
och när mig bliv;
Låt dina portar upp.