Hugo Alfvén (1872-1960)

Oväntat bröllopsgäst

Rudén no. 163

Print
  • Year of composition: Publishing contract 2 September 1939
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Free arrangement for mixed choir by Hugo Alfvén in 1939
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Musikförlag, Stockholm, 1939, CG 3105. Gehrmans kör-bibliotek, 123

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:5

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (eds), Hedemora 2003: Gidlunds, pp. 156-167.

Description of work

Moderato A-flat major 6/8


Libretto/text

Och jungfrun ståndar på högan berg,
såg ner i djupan sjö;
Så fick hon se skepp kommande,
det är ett riddarskepp.
Det var den skönaste riddare,
som uppå skeppet var. Han ville den jungfrun trolova sig,
så unger som han var.
Och ungersven drager de gullringar fem
och sätter på jungfruns hand:
”Trolova mig, du lilla vän,
det är vårt kärleksband!”