Hugo Alfvén (1872-1960)

Frihetssång

Rudén no. 35

Print
  • Year of composition: Composition sketches for mixed choir and male choir dated Marö 25 July 1900
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Tomas Simonsson (1350–1443) bishop of Strängnäs
  • First performed: Midsummer 1904 in Leksand by Siljansbygdens körförbund, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 1,5 minuter

Solo voices/choir

S.A.T.B:

Examples of printed editions

Stockholm 1936. Hirsch 2795. Svenska körsången, 12
Stockholm 1949, CG 4163. Gehrmans kör-bibliotek, 144
Stora körboken, nr 22. Stockholm 1951, Gehrmans

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:12a, 184:12a:1, composition sketch 184:24c and at Orphei Drängars bibliotek

Description of work

Kraftgt, ej för långsamt Dorian mode 4/4


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring
för den henne rätt kan bära.

Gud har dig givit sinn och själ;
var hellre fri än annans träl,
ty frihet följer ära.

O, ädle svensk, du statt nu fast
och bättre det, som fordom brast,
du läte dig ej förvända.

Du våge din hals och så din hand, att frälsa ditt eget fädernesland.
Gud må dig tröst väl sända!