Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Olof i älvornas dans

Rudén no. 190

Print
  • Year of composition: Publishing contract 12 January 1943
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • First performed: Uppsala 31 October 1943, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1943
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1943, CG 3497. Gehrmans kvartett-bibliotek, 217
Sångarförbundet, vol 5, no. 256. Stockholm 1948

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:18a

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (eds), Hedemora 2003: Gidlunds, pp. 156-167.

Description of work

Vivace A major 3/4


Work comment

Hugo Alfvén made frequent use of the collection "Swedish Folk-songs from Ancient Times" (Svenska folk-visor från forntiden) when he wanted to arrange folk songs. Here is one example – it is actually a medieval ballad. The composition, which was made in 1943, emphasizes the dance roots of the ballad.


Libretto/text

Den dansen går väl, den går så väl uti lunden.
Herr Olof han red sig ut om en otta,
och så kom han in i älvedansstim.
Den dansen går väl, den går så väl uti lunden.
Och älvejungfru räcker vit hand ifrån sig;
”Kom, kom, herren Olof, tråd dansen med mig”
Den dansen går väl, den går så väl uti lunden.
”Och inte jag vill och inte jag må; i morgon skall mitt bröllop, mitt bröllop stå”:
Den dansen går väl, så väl uti lunden
Den dansen går väl, den går så väl uti lunden.