Hugo Alfvén (1872-1960)

Duvans sång på liljekvist

Rudén no. 154

  • Year of composition: Publishing contract 1 June 1938
  • Work category: Female choir a cappella
  • Text author: Folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for soprano solo, S.S.A.T. by Hugo Alfvén 1938
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Soprano solo, S.S.A.T

Examples of printed editions

Stockholm 1938, CG 2990. Gehrmans kör-bibliotek, 105

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:8a

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (eds), Hedemora 2003: Gidlunds, pp. 156-167.

Description of work

Andante E-flat major 2/4


Libretto/text

Det sitter en duva på liljekvist
i midsommarstider
Hon sjunger så fagert om Jesu Krist
I himmelen är en stor glädje.
Hon sjunger och sjunger och sjunger alltså
i midsommarstider
”Det väntas en jungfru till himmelen i år”
I himmelen är en stor glädje.
Och jungfrun vart döder och lades på bår
i midsommarstider
Och jungfrur och tärnor krusa’ hennes hår
I himmelen är en stor glädje.
De lade den jungfrun i svartan mull
i midsommarstider
Och själva Gud Fader, han var henne huld
I himmelen är en stor glädje.