Hugo Alfvén (1872-1960)

Lilla Rosa
Swedish folk song

Rudén no. 157

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • First performed: Uppsala 29 March 1939, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir Hugo Alfvén in 1938
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1939, CG 3036. Gerhmans kvartett-bibliotek, 176
Sångarförbundet, vol 5, no. 258. Stockholm 1948, CG 3036

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (eds), Hedemora 2003: Gidlunds, pp. 156-167.

Description of work

Andante A minor (E minor accidentals) 2/4


Libretto/text

Rosa lilla tjänte på konungens gård
med äran och med dygd
och där tjänte hon uti åtta runda år.
I vinnen väl både rosor och liljor.
De talte så mycket om kärlekens harm
med äran och med dygd
till dess de sutto döde uti varannans famn.
I vinnen väl både rosor och liljor.
Det växte upp liljor på bägge deras grav
med äran och med dygd.
De växte tillsamman med alla sina blad.
I vinnen väl både rosor och liljor.