Hugo Alfvén (1872-1960)

Berceuse

Rudén no. 173

Print
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Emil Kléen
  • First performed: Stockholm Concert Hall 6 November 1940, Einar Andersson, the Concert Society Orchestra, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 3 min

Instrumentation

2 hn / str

Examples of printed editions

Gehrmans, Stockholm 1940, CG 3228

Location for score and part material

Gehrmans, Stockholm 1940, CG 3228

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:6b, ex. 2: Gehrmans musikförlag

Description of work

Moderato F major 6/8


Libretto/text

Dofta, dofta vit syren
uti nattens timmar,
nytänd måne,
strö ditt sken,
som i sölvglans glimmar,
se, min kära drömmer där,
där på bänken blond och skär,
medan klövern ångar
ifrån fält och vångar,
se, min kära drömmer där.
Dofta stilla, vit syren,
stör ej hennes drömmar,
nytänd måne,
strö ditt sken
uti gyllne strömmar.
stänk kring hennes blonda hår
av ljus och vår,
medan ljuvlig skrider
natt i pingstens tider.