Hugo Alfvén (1872-1960)

March

Rudén no. 61

Print
  • Year of composition: Publishing contract 25 February 1908
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sånger för mansröster, book 21, no. 2b. Stockholm [1908], CG 1763
Stockholm [1915], CG 1763. Gehrmans kvartett-bibliotek, 126

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Description of work

Med tyngd och stark markering E major 4/4 (C)


Libretto/text

För Gud och sanning, rätt och ära
är hvarje man en född soldat;
och för sin plikt att vapen bära
det är den bästa hjältedat.
Den något älskar mer än lifvet,
den något fruktar mer än döden.
svag för ingendera, han har det rätta krigsmaner.