Hugo Alfvén (1872-1960)

Mitt i en blomstermånad

Rudén no. 192

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Hjalmar Gullberg
  • Dedication: Written and set to music on account of His Majesty the King's 85th birthday 16 June 1943
  • Duration: 4 min
  • Detailed duration: 3,5 minutes

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1943, CG 3535. Gehrmans kvartett-bibliotek, 220

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:43

Description of work

Andante, con grandezza C major 4/4


Libretto/text

Ett gammalt träd står grönt på nytt,
när vintern är förgäten.
Det minns gestalter som har flytt
och gömda fåglars läten.
Förbi drog hägrar med standar
och grannens gård blev rånad.
Ett gammalt träd står ensamt kvar
mitt i en blomstermånad.
Ny styrker och förnöjer oss
det träd som ingen fällde.
Av fritt beslut vi böjer oss
för junis herravälde.
Mitt i en värld av eld och dån
finns rum för fågelreden.
En blomstermånads älsklingsson
har räddat oss åt freden.
Vi är ett folk som tiger helst;
så är vi svenskar lagda.
De ord som kunde oss ha frälst,
blir oftast outsagda.
Vår bästa sång blir evigt stum,
fast den har ej sin like.
Men i vårt hjärta finns ett rum:
där är ditt kungarike!