Hugo Alfvén (1872-1960)

Vårsång 'Maj'

Rudén no. 174

Print
  • Year of composition: Dated Tibble 24 February 1941
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Kerstin Hed
  • Dedication: To Orphei Drängar
  • First performed: Uppsala 6 May 1941, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 minuter

Solo voices/choir

Tenor solo, male choir T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockhollm 1941, CG 3261. Gehrmans kvartett-bibliotek, 199

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:28a, VMhs 202:11

Description of work

Moderato F major 6/8


Libretto/text

Det är fägringens tid, det är vår, det är maj,
det är grönska och strålande sol.
Under gungande björkarnas ljusgröna svaj
knoppas liljekonvalj och viol.

Och de bära i ljuvliga dofter sitt lov,
medan fåglarna sjunga i dur
till den härskares pris som har grundat sitt hov
ibland alar och susande fur.

Sitt då icke och grubbla din glädje ihjäl,
gå med brusande bäckar i takt
ut i våren och låt den få lyfta din själ
med sin stora, oändliga makt!