Hugo Alfvén (1872-1960)

[Five songs for male choir] 4. Värmlandsvisan

Rudén no. 109

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Axel Fryxell (1765-1834). Priest and author in economics
  • First performed: Uppsala 9 May 1930, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Folk melody arranged for tenor solo and male choir by Hugo Alfvén in 1925
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

Tenor solo, T.T.B.B.

Examples of printed editions

Photo print [Uppsala 1925, Almqvist & Wiksell]
Sångarförbundet, vol 3, no. 166. Stockholm 1933, Hirsch 2785

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 179:3

Description of work

Moderato, quasi andante G minor 4/4


Libretto/text

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land,
du krona för Svea rikes länder!
Ja, om jag kommer mitt i det förlovade land,
till Värmland ändå jag återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö;
och en gång ifrån Värmeland jag tager mig en mö,
så vet jag, att aldrig jag mig ångrar.