Hugo Alfvén (1872-1960)

Måns Stenbocks visa
Swedish folk song

Rudén no. 118

Print
  • Year of composition: Publishing dated 10 November 1931
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1931
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1932, Hirsch 2785. (Natt och tre svenska folkvisor)
Sångarförbundet, vol 3, no. 168. Stockholm 1933, Hirsch 2785.

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Composition sketch without text in Book 6, fol 2. UUB VMhs 192

Description of work

Marschtempo C major 4/4


Libretto/text

Kung Fredrik i Danmark han satt på sin stol,
stort buller månde han göra:
”Om jag är er konung som jag var i fjol,
så skall jag de Svenske förgöra.
Kung Carol han är nu fjärran omlands,
av nästan alla förlåten,
jag vill med hans rike begynna en dans,
fast det skall kosta mig plåten.”
Den Rävenklo började med stort rop
de svenske männer förakta:
”Måns Stenbock, kom hit med dina lilla hop
dina getter måste jag slakta”
”Jag kommer, vänta mig var en dag,
men getter haver jag inga,
de äro alla bockar som jag,
på din rygg så skola de springa”
Måns Stenback förde sina männer i fält,
som bockar begynte de stånga,
de slogo tolvtusende jutar ihjäl
och fångade gruvligen många,
Gud Fader, Guds Son och den Helige And’
vare prisad förutan all ände,
som oss och vårt älskade fädernesland
har frälsat ur detta elände!