Hugo Alfvén (1872-1960)

Lindagull
Serenade

Rudén no. 95

Print
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Bertel Gripenberg
  • First performed: Uppsala 16 April 1928. Einar Beyron, the Royal Court Orchestra, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 mins

Instrumentation

0.0.0.0 / 2.0.0.0 / cel, hp / str

Solo voices/choir

Tenor solo

Location for score and part material

Gehrmans musikförlag

  • Location autograph: Stiftelsen Musikkulturens främjande
  • Possible call no. and autograph comment: Score at Gehrmans musikförlag

Description of work

Allegretto A-flat major


Libretto/text

Lindagull, Lindagull lilla,
alferna viska i vilande park,
natten är tindrande, stilla,
blommornas doft är så stark.

Lindagull, Lindagull luta
sakta mot fönstret din finhyllta arm.
Se, hur fontänerna spruta,
känn huru natten är varm.

Lindagull, Lindagull låna
örat åt skälvande strängars musik,
låt mig, när stjärnorna blåna,
kyssa din florslöjas flik.

Runt om oss eldflugor sväva,
röda som sagornas rödaste skatt,
så omkring Lindagull bäva
längtan och kärlek i natt.