Hugo Alfvén (1872-1960)

Dalavisa [Dalecarlian song]

Rudén no. 70

Print
  • Year of composition: 1929?
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Verse 1. vicar A E Wallenius (1615-1663)
    Verse 2. Carl Wilhelm Böttiger, 1843
  • Arrangement/revision: Harmonised and arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1929?
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm [1929]. Hirsch 2773.
Sångarförbundet, vol 4, no. 221. Stockholm 1940, Hirsch 2799

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:4c

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Not too slow B-flat minor 3/8


Libretto/text

Om sommaren sköna, när marken hon gläds,
vid Dala två älfvarna vida
från Tunaå strand åt Gagnefmäns näs
hur fagert att ro och att rida!
Gud glädje och styrke de män, som där bo,
vid älfvom, på berg och i dalom.

I Dalarna bodde, i Dalarna bor
bland armod än trohet och ära:
ett släkte, som håller den ed, som det svor,
och pilar i vapnet ses bära.
Det blandat med bark icke sällan sitt bröd,
men mäktiga herrar dock funno sitt stöd
hos fattiga männer i Dalom.