Hugo Alfvén (1872-1960)

Vi ska ställa till en roliger dans
Swedish dance game

Rudén no. 158

Print
  • Year of composition: Publisher contract 9 February 1939
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish dance game
  • Arrangement/revision: For male choir by Hugo Alfvén in 1939
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1939, CG 3042. Gehrmans kvartett-bibliotek, 179
Sångarförbundet, vol 4, no. 222. Stockhom 1940, Hirsch 2799

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:27

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Hedemora (2003) pp.. 156−166.

Description of work

Allegro A major 3/4


Libretto/text

Vi ska’ ställa till en roliger dans,
och vi ska’ binda både krona och krans te’ dansen.
Hej hopp, en roliger dans!
Hej hopp,  båd’ krona och krans te’ dansen!

Vacker är du, när du dansar och ler,
och vacker, när du på din käraste ser, du lilla.
Hej hopp, du dansar och ler,
hej hopp, på kärasten ser, du lilla!