Hugo Alfvén (1872-1960)

Frihetssång

Rudén no. 35

Print
  • Year of composition: Composition sketch dated Marö 25 July 1900
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Tomas Simonsson
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 1,5 minutes

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Ljuskopia Uppsala, ALmqvist & Wiksell. 'Composed in 1904'
Stockholm [1901], CG 1058.(Sånger för mansröster, book 14, no. 4)
Stockholm 1935., Hirsch 2794. Sångarförbundet. Upplaga för separata sånger, 8.
Sångarförbundet, vol 4, o.r 227. Stockholm 1940. Hirsch 2799

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:12b, exemplar 2 at Musik- och teatermuseet

Description of work

Kraftigt, ej för långsamt mixolydian 4/4


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring
för den henne rätt kan bära.

Gud har dig givit sinn och själ;
var hellre fri än annans träl,
ty frihet följer ära.

O, ädle svensk, du statt nu fast
och bättre det, som fordom brast,
du läte dig ej förvända.

Du våge din hals och så din hand,
att frälsa ditt eget fädernesland.
Gud må dig tröst väl sända!