Hugo Alfvén (1872-1960)

Lugn i tron
Psalm

Rudén no. 36

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Erik Johan Stagnelius
  • Dedication: To Bertha
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Musik vid julen. Musiktidningens julnummer, Gothenburg 1900
Stockholm [1920]. Hirsch 2678.

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:39, exemplar 2 at Musik- och teterbiblioteket, Z/Sv

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, p. 349.

Description of work

Andante religioso G major 4/4


Libretto/text

När skuggor jorden hölja
när dagens buller dör
och blott av flodens bölja
ett dunkelt brus jag hör;

Från bädden jag mig höjer
och Zions harpa tar.
Ditt lov min själ förnöjer,
o Skapare och Far!

Och stjärnorna som tindra
i himlens blåa hus,
och vågorna, som glindra
i månens helga ljus,

och asparne, som bäva
med sakta suckars ljud,
och skuggorna som sväva,
allt, allt prisar dig o Gud!

Och paradisiskt stänker
en glädjedagg min hy.
I själen ro sig sänker
och sorg och smärtor fly.

Likt regnbegjutna stänglar
mitt hjärta lyfter sig,
och alla mörkrets änglar
förmå ej mer mot mig.