Hugo Alfvén (1872-1960)

Och/Å inte vill jag sörja
Folk song from Dalecarlia

Rudén no. 142

  • Year of composition: Dated Tibble 10 November 1939
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Folk song from Dalecarlia
  • Arrangement/revision: Arranged for baritone solo and male choir by Hugo Alfvén in 1939
  • Duration: 1 min

Solo voices/choir

Baritone solo, T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1940. Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande. Sånger för mansröster, book 53, no. 7

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185;29b, exemplar 2 with Bertel Linder, Stockholm

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Andantino A minor 2/4


Libretto/text

Och inte vill jag sörja men sörjer ändå
Han kommer väl igen om ett år eller två.
När liljorna de blomstra i marken,
han kommer väl igen, min hjärtans lilla vän,
för kärleken slutar så sena.