Hugo Alfvén (1872-1960)

Vårens vandring

Rudén no. 60

Print
  • Year of composition: Publishing contract 25 February 1908
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Daniel Fallström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm [1908] CG 1763. (Sånger för mansröster, book 21, no. 2a)
Stockholm [1909], CG 1763. Gehrmans kvartett-bibliotek, 68

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Description of work

Rask marschtakt, med eld G major 4/4 (C)


Libretto/text

Nu hvisslar det i snåren,
nu skimrar det i sky,
och staromfladdrad våren
drar glad från by till by.

På stugans knut hon bankar
med hvithyllt liten hand,
då vika tunga tankar
för sång från solens land.

Och gamla visor strömma
från röda läppars par,
och unga hjärtan drömma
som förr i vårens dar.