Hugo Alfvén (1872-1960)

Trindskallarna

Rudén no. 122

Print
  • Year of composition: Dated Åkerö 14 July 1933
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gottfrid Kallstenius
  • First performed: Uppsala 23 April 1937, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Freely adapted for male choir by Hugo Alfvén in 1933
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 minutes

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1936, CG 2819. Gehrmans kvartett-bibliotek, 163
Sångarförbundet, vol 5, no. 261. Stockholm 1948, CG 2819

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 18519b

Description of work

Polskatempo, men ej för hastigt G major [3/4]


Libretto/text

Trindskallar ä vi allihopa,
alla mänskor i hela Europa,
hur om vår lärdom än vi ropa,
hur vår stolthet än gör sig bred.

Somliga arma, andra rika,
ä vi likafullt varandra ganska lika:
lätt är det nog att fred predika,
svårare det är att hålla fred.

Trindskallar ä vi hela hopen,
gamla gubben såväl som unga glopen.
När vi åt andra gräva gropen,
trilla själva vi däri ned.