Hugo Alfvén (1872-1960)

Taltrasten

Rudén no. 183

  • Year of composition: Dated Tibble 5 December 1941
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Kerstin Hed
  • Duration: 3 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1942, CG 3350. Gehrmans kör-bibliotek, 151

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:16c

Description of work

Andante C minor 4/4


Libretto/text

Han sitter i en yvig tall
i furuskogens gömma,
han kan ej såsom lärkan slå
bland skyarna sin drill;
men djupt i skogens sus och svall
där älskar han att drömma,
att tala på sitt eget språk
och sjunga som han vill.

Och mången främling stannar nog
och hör hur trasten talar,
men fattar icke stämmans klang
ur furudungen sval.
Vi enkla folk bland ås och skog,
vi barn av karga Dalar
förstå och älska sången
av vår hembygds näktergal.