Hugo Alfvén (1872-1960)

Rövaren Brun
Swedish folk song

Rudén no. 194

Print
  • Year of composition: Publishing contract 15 September 1943
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1943
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1943, CG 3590. Gehrmans kör-bibliotek, 182

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 204:14b

Description of work

Non troppo lento, con espressione agitata A minor 4/4


Libretto/text

Brun han rider sig till jungfruns gård.
– Brun sover allena.
Ute för honom jungfrun står.
Det blåser och det regnar nordast uti fjällen,
där vila ock tre nordmän.
”Och hör du min jungfru, vad jag säger dig:”
– Brun sover allena.
”och vill du nu resa av landet med mig?”
Det blåser och det regnar nordast uti fjällen,
där vila ock tre nordmän.
Men jungfrun tog upp sin förgyllande kniv
– Brun sover allena.
så stack hon den i Bruns unga liv.
Det blåser och det regnar nordast uti fjällen,
där vila ock tre nordmän
”Och ligg nu här båd för hund och för ram!
– Brun sover allena
Än skall jag bära mitt jungfrunamn”
Det blåser och det regnar nordast uti fjällen,
där vila ock tre nordmän.