Hugo Alfvén (1872-1960)

Sången till Folkare

Rudén no. 208

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Carl-Axel Norrgren
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1953, CG 4840. Gehrmans kvartett-bibliotek, 298

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 186:8a, composition sketch together with sketch for Sumphony no. 5 movement I

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 342−343.

Description of work

Med kraft och bredd G major 4/4


Libretto/text

Du är oss alla kär,
vår riksklenod, vår sköna stad.
Din borg mot rymden bär
Tre kronors gyllne klöverblad.

Hör bruset, se Norrström!
Var annorstädes räcks en famn
mer öppen, kärleksöm,
än Mälarfjärd och Saltsjöhamn!

Och vem som stolt har gått
i takt med gardets vaktparad
på väg till kungens slott,
förälskad minns sin barndoms stad.

Hon skiftar anletsdrag,
hon ler och ömsar klädedräkt;
var dag ger nytt behag
vid Mälardrottnings morgonväkt.

Men djupblått skymningsljus,
som dröjer kvar kring Söders berg
och Skeppsbrons gavelhus,
är vår, är Stockholms egen färg.

Vid Bellmans Djurgårdsek,
i sommarkvällen söka vi
med lutans strängalek
vår stads, vår gömda melodi.