Hugo Alfvén (1872-1960)

Herrens bön
from Martyrerna by Stagnelius

opus 15; Rudén no. 39

Print

1. Adagio
'O Du som fjärran öfver molnens rymder' (choir)
2. Larghetto
'Må jorden, länge höljd av brott' (soprano, tenor)
3. Alegretto, quasi moderato
'Då skall ej längre blott en magtlös suck' (choir)
4. Andante
'Allgode Gud' (alto)
5. Andantino
'Förlåt oss Herre såsom vi förlåta' (choir)
Moderato
'Mät bördan efter våra svaga skuldror' (baritone)
Allegro - Andante maestoso
'Oss från det onda fräls' (choir)
'Ty kärlekens och ljusets gudaspria Du evigt sträcker' (choir)
Allegro con brio
'Din är makten, äran, härligheten' (choir)

 • Year of composition: Gräskö September 1899 - Klampenborg December 1900 - Rom April 1901
 • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
 • Text author: Erik Johan Stagnelius
 • Dedication: To Bertha Angelin
 • First performed: Stockholm 2 December 1902, Musikföreningen in Stockholm, cond. Franz Neruda, soloists Valborg Svärdström (sopr), Davida Afzelius-Bohlin (alt), Henning Malm (tenor), Holger Nyblom (baritone)
 • Duration: 45 min

Instrumentation

Instrumentation 3**.3*.3*.3 / 4.3.3.1 / timp, 3 perc, 2 hp / str
(2 picc, cor angl, bass clar)

Solo voices/choir

Soprano, Alto, Tenore, Baritono solo
Mixed choir S.S.A.T.T.B., female choir S.S.A.A. double choir 2 x S.A.T.B.

Examples of printed editions

Piano reduction 1910, Musikaliska konstföreningen, 82

 • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
 • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 168 (Score in ink, pencil, composition sketches); Musik- och teaterbibliotekeket Z/Sv (incomplete piano reduction); Score in ink KO/Sv and piano reduction KO-Klav-Sv not autograph

Literature

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 282−288.

Description of work

1. S.S.A.T.B. Adagio E major 4/4 (C)

2. Soprano, tenore solo Larghetto modulerande 3/4

3. Female choir S.S.A.A. Allegretto, quasi moderato F major 4/4 (C) (alternating with mixed choir and C major)

4. Alto solo Andante D major 3/4

5. Mixed choir S.A.T.B. Andantino B major 4/4 (C) (alternating with baritone solo and double choir, E minor and E major)


Libretto/text

 1. 1. Mixed choir
     O Du, som fjärran öfver molnens rymder
      och stjärnornas och änglarnas församling
     bor i ett ljus dit tanken fåfängt lyfter
     sin matta vinge!
     Du, som himmelskt god af stoftets barn
     dock hälsas vill som Fader!

Må Evige, för äran af Ditt namn
i hvarje bröst ett heligt rökverk brinna!

 1. 2. Soprano, tenore solo      
     Må jorden länge höljd 
     af brott och plågor,
     omsider fri och lycklig bli!
     O, komme till oss Ditt rike,
     Herrans stad, det nya Jerusalem,
     bebodt af nåd och sanning
     i gyllne skyars krans från himlen ned,
     Må jorden länge höljd 
     af brott och plågor,
     omsider fri och lycklig bli!

 

 1. 3. Female choir
     Då skall ej längre blott 
     en maktlös suck, en fåfäng bön
     vårt hjärtas kärlek tyda

Blandad kör S.A.T.B.
Ske skall bland oss Din vilja som den sker
ibland Din himmels eviga naturer

Mixed choir S.S.A.T.T.B.
Ske din vilja
Female choir S.S.A.A.
Då skall ej längre blott
en maktlös suck, en fåfäng bön,
vårt hjärtas kärlek tyda
Mixed choir S.A.T.B.
Ske skall bland oss Din vilja som den sker
ibland Din himmels eviga naturer
Mixed choir S.S.A.T.T.B.
Ske Din vilja

 1. 4. Alto solo  
      Allgode Gud, åt våra själar gif 
      i pröfningens och jämrens törnedalar, 
      hvad för det högre lifvet de behöfva!
      Styrk deras kraft och faderligt dem mätta
      Med gyllne frukter ur Ditt paradis!

 

 1. 5. Mixed choir
      Förlåt oss Herre, såsom vi förlåta,
      Herre, förlåt, förlåt
      såsom vi förlåta

Baritone solo
Mät bördan efter våra svaga skuldror
och led oss ej i frestelser, der segern ej är beredd

Soli per tutti S.A.T.B.
Mät bördan efter våra svaga skuldror
och led oss ej i frestelser, der segern ej är beredd
Choir S.A.T.B.
Oss från det onda fräls, fräls oss från det onda
Kärlekens och ljusets gudspira
Du evigt sträcker öfver ting och anda
och i äoners skiftande äoner
är makten, äran, härligheten Din!
Double choir S.A.T.B.
Din är makten, härligheten och äran amen