Hugo Alfvén (1872-1960)

För Sverge!

Rudén no. 106

Print
  • Year of composition: Dated 28 April 1925
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Inez lLindberg
  • Dedication: Sverges Landstormsmän ; Sverges män
  • First performed: Stadion, Swedish National Day 6 June 1925, John Forsell, Sångfestens förbundskör, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Stockholm 1925, Hirsch 2740

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv Forsell's collection ; 2 staffs with text UUB VMhs 184:13 dated 28 April 1925

Description of work

Gångtempo F major 4/4


Libretto/text

Vi kallades ut från fredliga värv
och ställdes med vapen i hand,
att skydda vårt hem för var fiende djärv,
att värna och vakta vårt land.

För Sverge vi gått från hem och gård
vid klockornas maning ”kom an!”
De våra vi lämnat i landets vård,
nu hjälpa vi alla varann.

Vi svenske männer med hurtigt mod
stå vakt så i solsken som frost.
För Sverge med fröjd vi offra vårt blod,
för Sverge vi dö på vår post!