Hugo Alfvén (1872-1960)

Glädjens blomster

Rudén no. 155

Print
  • Year of composition: Publishing contract 7 October 1938
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Folk song
  • First performed: Uppsala 30 November 1938. Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén 1938
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 minutes

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1938, CG 3014. Gehrmans kvartett.bibliotek, 175

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:15

Description of work

Moderato D minor 3/4


Libretto/text

Glädjens blomster i jordens mull, ack, visst aldrig gro! Kärlek själv ju försåtlig är för ditt hjärtas ro.
Men därovan, för hopp och tro
blomstra de evigt friska.
Hör du ej hur andar ljuvt om dem till hjärtat viska? Hör du ej hur andar ljuvt om dem till hjärtat viska?