Hugo Alfvén (1872-1960)

Aftonen

Rudén no. 187

  • Year of composition: Dated Tibble 15 September 1942
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Herman Sätherberg
  • First performed: Uppsala 5 May 1943. Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 5 min
  • Detailed duration: 4,5 minutes

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1942, CG 3464, Gehrmans kvartett-bibliotek, 209

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:1b

Description of work

Stilla A major 4/4


Libretto/text

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör, huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällssolens bloss sänker sig ner,
ner i den lugna, den klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
mångdubbelt eko kring nejden far.