Hugo Alfvén (1872-1960)

Roslagsvår

Rudén no. 211

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Alf Henrikson
  • Duration: 1 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1957, CG 5149. Gehrmans kvartett-bibliotek, 309

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph belonging to Orphei Drängar

Description of work

Tempo di Polka, tranquillo E-flat minor 4/4


Libretto/text

Solen sjunker i sjön till ro,
och svalan landar i murat bo.
Aftonrodnan brinner och aftonbrisen drar,
och Adam och Eva står par om par.
Johansson, hör du gökarna?
Johansson, häng med i krökarna!
Johansson, ser du lökarna?
Se hur alla björkar slagit ut!
Johansson, hör du strängarna?
Johansson, var med i svängarna!
Johansson, ser du ängarna?
Häggen doftar redan vid vår knut.

Skynda dig, skynda dig, skogen gläder sig
alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittar.
Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig
öppna alla sinnen allt vad du förmår!
Skynda dig, skynda dig, doften sprider sig
alla blommor knoppas, alla flickor hoppas.
Skynda dig, skynda dig, jorden vrider sig
flyktig är vår korta Roslagsvår.

Johansson, ser du båkarna?
Johansson, kom rör på påkarna!
Johansson, hör du stråkarna?
Kort är våren, snart så är den slut!