Hugo Alfvén (1872-1960)

Hos dorttning Margareta
Junker Nils sjunger till lutan

opus 18; Rudén no. 56

Print
  • Year of composition: Dated Alfvénsgården 24 August 1914
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Daniel Fallström
  • Duration: 3 min

Instrumentation

3*.2.4*.3* / 4.0.0.0 / hp/pno / str
(picc, e-flat clar, bass clar, dbn)

Location for score and part material

UUB VMhs 169:1c

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 169:1

Description of work

Lento E-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Hvad skall jag väl sjunga o, drottning, befall
min luta är stämd.
Skall jag sjunga om känslornas vilda svall,
om hat och hämd?
Skall jag kväda för dig om riddarebragd
på främmande strand,
om hjälten, som slumrar, i grafven lagd
i det heliga land.
Skall jag sjunga om kärlek i ungdomens vår,
då dagen ej dör?
Nej, nej, för dig, min drottning jag strängarne slår,
din riddare hör!
Om jag axlade kappan, fäste mitt svärd,
tog baretten på,
jag fann ej i hela Guds härliga värld,
din like ändå.
Du lyser som stjärna, du doftar som ros,
och din leende mund,
för den flyktar sorgen genast sin kos
som hinden för hund.
Kung Gösta, ditt rikes klenod din drottning det är.
För dig, Margareta, jag spiller mitt blod,
dina färger jag bär!