Hugo Alfvén (1872-1960)

[Seven poems by Ernest Thiel opus 28] 6. Skogen sover

opus 28 no. 6; Rudén no. 63

Print
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Ernest Thiel
  • First performed: Uppsala University assemly hall 6 May 1911. Valborg Svärdström-Werbeck (soprano), the Royal Court Orchestra and the Royal Academic Orchestra, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 minuter

Instrumentation

2.2*.3*.1 / 2.0.0.0 / hp/pno / str (12-12-10-8-6)
(cor angl, bass clar)

Examples of printed editions

Stockholm [1932], Abr Lundquist 5356

Location for score and part material

UUB VMhs 171:1d:6c; Stockholm [1932], Abr Lundquist 5356

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Score in ink at Stiftelsen Musikkulturens främjande; Score in pencil at UUB VMhs 171:1d

Description of work

Andantino D-flat major


Libretto/text

Skogen sofver.
Strimman på fästet flämtar matt.
Dagen vakar i juninatt.
Tystnat har nyss hennes muntra skratt,
redan hon sofver.
Till hennes sida jag stum mig satt.
Kärleken vakar öfver sin sin skatt.
Kärleken vakar i juninatt.