Hugo Alfvén (1872-1960)

Trindskallarna

Rudén no. 122

Print
  • Year of composition: Dated Tibble 2 February 1949
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Gottfrid Kallstenius
  • Arrangement/revision: Arranged for mixed choir by Hugo Alfvén in 1949
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 minutes

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1949, CG 4359. Gehrmans kör-bibliotek, 260

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185;19a

Description of work

Polskatempo, men ej för hastigt F major [3/4]


Libretto/text

Trindskallar ä vi allihopa,
alla mänskor i hela Europa,
hur om vår lärdom än vi ropa,
hur vår stolthet än gör sig bred.

Somliga arma, andra rika,
ä vi likafullt varandra ganska lika:
lätt är det nog att fred predika,
svårare det är att hålla fred.

Trindskallar ä vi hela hopen,
gamla gubben såväl som unga glopen.
När vi åt andra gräva gropen,
trilla själva vi däri ned.