Hugo Alfvén (1872-1960)

Taltrasten

Rudén 183

  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Kerstin Hed
  • First performed: Stockholm Concert Hall 29 April 1942, Hanser Lina Göransson, the Concert Hall orchestra, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 2 min

Instrumentation

1.0.1*.0 / 0.0.0.0 / str
(cor angl)

Examples of printed editions

Stockholm 1942, Gehrmans, CG 3400

Location for score and part material

Gehrmans

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:16d ; exemplar 2 Gehrmans

Description of work

Andante C minor 4/4 (alternating 5/4)


Libretto/text

Han sitter i en yvig tall
i furuskogens gömma,
han kan ej såsom lärkan slå
bland skyarna sin drill;
men djupt i skogens sus och svall
där älskar han att drömma,
att tala på sitt eget språk
och sjunga som han vill.
Och mången främling stannar nog
och hör hur trasten talar,
men fattar icke stämmans klang
ur furudungen sval.
Vi enkla folk bland ås och skog,
vi barn av karga Dalar
förstå och älska sången
av vår hembygds näktergal.