Hugo Alfvén (1872-1960)

Å jänta å ja
Words and melody by F A Dahlgren

Rudén no. 150

Print
  • Year of composition: 7
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Fredrik August Dahlgren
  • Arrangement/revision: Harmonised and arranged for mixed choir by Hugo Alfvén 193
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1937, CG 2870. Gehrmans kör-bibliotek, 94

  • Possible call no. and autograph comment: Alfvén's autograph missing

Description of work

Hambotempo B-flat major 3/4


Libretto/text

Å jänta å ja' allt uppå landavägen.
Där mötte ho mej en môra så klar
å sola ho sken på himmelen så rar,
å vacker som ljusan dagen ho var,
mett hjarte, vart tog du vägen?

Å jänta å ja' allt på messômmersvaka.
Där mötte ho mej mä fräsande fröjd,
å allri nån'sin ha ja' känt mej så nöjd:
Ja' kasta mine ben i himmelens höjd,
å hôppa över alle taka.

Å jänta å ja' allt uti gröna lunden,
där tog ja' en köss så rosende rö
å klagade för henne hela mi nö
å fråga om ho ville dela mett brö;
å ho svara ja på stunden.