• Year of composition: Dated Stockholm 18 August 1945
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Tomas Simonsson
  • Arrangement/revision: Arranged for unison song and wind orchestra by Ivar Widner in 1945
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

1.0.4*.0 / 3.2.3.2. / 2 corn, 2 ten, bar / 2 perc
(e-flat clar)

Solo voices/choir

Unison choir

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket portfolio no. 350

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: BMS My 270

Description of work

Kraftigt, ej för långsamt dorisk 4/4 26 takter


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring
för den henne rätt kan bära.

Gud har dig givit sinn och själ;
var hellre fri än annans träl,
ty frihet följer ära.

O, ädle svensk, du statt nu fast
och bättre det, som fordom brast,
du läte dig ej förvända.

Du våge din hals och så din hand,
att frälsa ditt eget fädernesland.
Gud må dig tröst väl sända!