Hugo Alfvén (1872-1960)

Stockholms Nations sång

Print
  • Year of composition: Publishing contract 17 May 1911
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Olof Thunman
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquist 4412, Stockholm [1911]

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Description of work

Marschtempo C major 4/4 (C)


Libretto/text

Fanor fläkta. Skyar draga. Trumman rörs till vaktparad.
Torget gungar. Spelen klinga. Hornen smattra. Hvirflar jaga.
Lustigt hvita måsar svinga öfver flaggkrönt slottsfasad!
Hell dig stolta soskens saga! Hell dig rikets första stad.

Mälarn bryter vinterbanden. Strömmen störtar djärf åsad.
Öfver vågen hägrar Söder högt i gyllne solskensbranden.
Sjungen alla trogna bröder! Stige sången stark och glad:
Hell dig, drottning öfver landen! Hell, vårt hem, vårt allt, vår stad.