Hugo Alfvén (1872-1960)

Sommardofter, Second instrumentation

Opus 8:2, Rudén no. 30

Print
  • Year of composition: 1920
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Ellen Lundberg
  • First performed: Premiered in Uppsala University assembly hall 12 March 1920. Greta Söderman, the Royal Court Orchestra, cond. Hugo Alfvén
  • Duration: 3 min

Instrumentation

3.3*.3*.3 / 4.0.0.0 / timp, perc / str
(cor angl, bass clar)

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph in private ownership of Tobias RIngborg, Stockholm

Description of work

Allegretto E major 4/4 (C)


Libretto/text

Det doftar jasminer, det doftar hö;
på sanden hvitnar akaciors snö,
och hafssalt med flägtarne blandas.
O, kunde jag gömma mig,
dyka i hvar vällukts bölja, som glider förbi,
och in i själen den andas.
Det ångar af regnvåt, solvarm jord,
och luften strålar af milda ord,
som smeka mig gladt om kinden.
Det spännes ett famntag af lycka och ljus
från himmelens klarhet till jordens grus,
omfläktadt af sommarvinden.
Det doftar reseda från gräsets rand,
och från de djupröda rosornas brand
slå flammande vällukts fågor.
Djupt inne från granskogens tysta barm
pressas en vällukt, mättad och varm,
som flyter med luftens vågor.
Det stiger mot himlen. Det smälter ihop
till ett enda doftande glädjerop.