Hugo Alfvén (1872-1960)

[Ten Songs opus 4] 8. Var stilla hjärta

opus 4 no. 8; Rudén no. 27

Print
  • Year of composition: 1911
  • Work category: Voices and orchestra
  • Text author: Carl David af Wirsén
  • First performed: Uppsala University assembly hall 6 May 1911. Valborg Svärdström-Werbeck (soprano), the Royal Court Orchestra and the Royal Academic Orchestra, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: For voice and orchestra by Hugo Alfvén in 1911
  • Duration: 3 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.2.0.0 / timp / str

Location for score and part material

Svensk Musik: only string parts, one collection in E minor, one in F minor

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 166:3c (ink), in pencil at Stiftelsen Musikkulturens Främjande

Description of work

Adagio F-sharp minor 4/4 (C)


Libretto/text

Var stilla hjärta
om hvart hopp du mister på det,
som jorden förr att hoppas gaf,
och hvarje stöd, som förr du egde
brister och hvarje ros du plockat faller af.
O, vet den djupa evigheten
träder dig närmre då.

En mor hon liknar blott,
som hjelper barnet af med sina kläder
och läser aftonbön, när dag förgått.
Hon lik en moder är,
som tar helt sakta med stilla våld
ur tårad älsklings hand hvar leksak bort,
som han fått nyss betrakta,
och löser foten ur de snörda band.
Var stilla hjerta!
Alla höljen falla, din hvardagsdräkt
hon lägger sakta ned.
Var stilla hjerta, var stilla!
Bönens klockor kalla,
och hvilan kommer med sin djupa fred.