Hugo Alfvén (1872-1960)

[Three Österling Songs] Pioner op. 22

opus 22; Rudén no. 52

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Voices and orchestra
  • Text author: Anders Österling
  • Arrangement/revision: For voice and orchestra by Hugo Alfvén
  • Duration: 3 min

Instrumentation

2*.2.2.2. / 2.0.0.0/ pno / str (picc)

Location for score and part material

Svensk Musik (Score and parts)

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 161:3b, ink, 161:3c, pencil

Description of work

Andante quasi adagio E minor 2/4


Libretto/text

Det doftar mull,
och parkens blomster
blunda i salighet
då regnets droppar flöda.
Men liksom trötta synder,
tunga, dystra,
osläckligt flammande pioner glöda.

Och medan än som brustna
purpurtoner i svarta mullen
lösa blomblad dala,
ensamt och gällt
som eviga passioner
pionerna i aftondimma tala.